Istorijat udruženja

Svaka priča ima svoj početak, a naša je vezana za sami početak liječničke prakse u Tuzli - sa prvom bolnicom "Hastahanom".

Od "Hastahane" do prve liječnice

Sve do polovine 19. vijeka, u Tuzli i njenoj okolini postoje tek tragovi o povremenom radu ljekara, jer se tek pedesetih godina prošlog vijeka počinje intenzivnije razvijati ova profesija u tuzlanskom kraju.

1873. godine iz Carigrada sa studija medicine u Tuzlu dolazi dr. Mehmed Sami Šerbić, prvi ljekar i pokretač akcije za gradnju prve bolnice (Hastahane) u Tuzli.

1886. godine u Tuzli je otvorena Općinska bolnica u Kojšinu u kojoj su u to vrijeme radili austrijski ljekari i apotekari. U okviru ove bolnice prvi puta u istoriji uvodi se zdravstvena služba za zaštitu žena. S obzirom da su žene nerado pristajale na preglede kod ljekara muškog pola, iskazala se potreba za ženama ove struke.

Prva žena ljekar, ginekolog u Bosni i Hercegovini, koja je radila u Službi za zdravstvenu zaštitu žena u Tuzli bila je Poljakinja Theodora Krajewska.

Od tada se služba za zdravstvenu zaštitu žena kontinuirano razvijala i dostigla respektabilan nivo.

dr. Mehmed Sami Šerbić
dr. Mehmed Sami Šerbić
dr. Theodora Krajewska
dr. Theodora Krajewska

Osnutak Udruženja ginekologa i perinatologa TK

Porijeklo inicijative

Klinika za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla inicirala je sastanak Koordinacije ginekologa javnog sektora, UKC-a Tuzla i domova zdravlja u Tuzlanskom kantonu s ciljem kvalitetnog umrežavanja svih subjekata koji učestvuju u zdravstvenoj zaštiti žena u oblasti ginekologije u Tuzlanskom kantonu. U koordinaciju je uključen i Posavski kanton i Brčko distrikt BiH upravo zbog teritorijalne bliskosti ali i zajedničkih interesa za poboljšanje zdravstvene zaštite žena.

Osnivačka skupština Udruženja održana je u Srebreniku

Uz prisustvo 40 ginekologa iz javnog i privatnog sektora zdravstvene zaštite, u Srebreniku, 4. marta 2016. godine formirano je Udruženje ginekologa i perinatologa TK. Usvajanjem akta izabrano je rukovodstvo ovog Udruženja, a za prvog predsjenika imenovana je prof. dr. Dženita Ljuca. Umrežavanje svih subjekata u oblasti ginekologije na Tuzlanskom kantonu dovest do boljeg funkcionisanja sistema, a sve u svrhu unapređenja zdravlja naših pacijentica.

Udruženje ginekologa i perinatologa
Udruženje ginekologa i perinatologa

Udruženje ginekologa i perinatologa TK

Udruženje ginekologa i perinatologa je neprofitna, nevladina organizacija koja okuplja medicinske profesionalce iz oblasti ginekologije i akušerstva.

Naša vizija

Unapređenje liječenja

Unapređenje kvaliteta liječenja može nastati samo multidisciplinarnim djelovanjem, prije svega prevencijom i zdravstvenim prosvječivanjem pacijentica.

Poslovno umrežavanje

Smatramo da će umrežavanje svih subjekata u oblasti ginekologije na Tuzlanskom kantonu dovesti do boljeg funkcionisanja sistema.

CME

Kontinuirana medicinska edukacija je imperativ današnje medicine. Smatramo da se dobar ljekar mora aktivno usavršavati na polju svoje struke, na što podstičemo naše članove.

Promocija zdravlja

Prema definiciji zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već stanje potpunog tjelesnog, duševnog i društvenog blagostanja. Stoga kao udruženje afirmišemo univerzalo pozitivne vrijednosti i doprinosimo zajednici.

Organizaciona struktura udruženja

Članstvo

Članstvo u Udruženju ginekologa i perinatologa je na dobrovoljnoj osnovi, predviđeno je za ljekare navedene branše. Članom se postaje prihvatanjem uslova članstva ispunjavanjem registracijskog formulara uz uplatu članarine.

Učešće u radu Skupštine udruženja

Svaki član udruženja je ujedno i član skupštine koja zasjeda godišnje dva puta. Skupština bira predsjednika udruženja i članove Upravnog odbora.

Predsjednik udruženja

Predsjednik udruženja, kao odgovorno lice, upravlja radom udruženja uz saglasnost Upravnog odbora. Trenutni vršilac dužnosti predsjednika udruženja je dr.sc. Hidajet Rahimić, primarijus.

Upravni odbor

Upravni odbor sastavljen je od 13 članova imenovanim od strane Skupštine udruženja. Uloga Upravnog odbora ogleda se u planiranju razvoja udruženja i imenovanju koordinatora sekcija.

Sekcije

Aktivnosti Udruženja ginekologa i perinatologa TK provode se kroz sekcije. U okviru udruženja djeluje 11 sekcija, sa tačno definisanim planovima i programima. Članstvo u svakoj od sekcija je dobrovoljno i otvoreno za sve članove udruženja.

Projekti udruženja

Predstavljamo Vam neke od naših dosadašnjih projekata:

Kontaktirajte nas:

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search