Postanite dijelom našeg udruženja

Konkurs za prijem članova je otvoren tokom cijele godine.

Zašto biti članom Udruženja ginekologa i perinatologa TK?

Kontinuirana medicinska edukacija, poslovno umrežavanje te razvoj vještina kroz volonterski angažman zajedno sa satisfakcijom koja proizilazi iz rada za dobrobit zajednice neki su od razloga zašto biti članom Udruženja ginekologa i perinatologa TK.

Ko može postati član?

Članom može postati svaki ljekar, angažovan u liječenju ginekoloških oboljenja te u radu sa trudnicama i porodiljama, zaposlen u nekoj od javnih ili privatnih zdravstvenih ustanova na području: Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona i Brčko distrikta.

Kako postati član?

Da biste postali članom Udruženja ginekologa i perinatologa TK potrebno je da popunite registracijski formular i da uplatite članarinu.

Prava i obaveze članova

Prava i obaveze članova definisana su pravilnikom Udruženja ginekologa i perinatologa TK. Neka od njih navedena su u tekstu koji slijedi:

 1. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
 2. Članom može postati svaki ljekar, angažovan u liječenju ginekoloških oboljenja te u radu sa trudnicama i porodiljama, zaposlen u nekoj od javnih ili privatnih zdravstvenih ustanova na području: Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona i Brčko distrikta.
 3. Članstvo se stiče ispunjavanjem pristupnice, uplatom godišnje članarine te upisom u registar članova. Po primanju u članstvo, član ima pravo da dobije člansku karticu udruženja.
 4. Članovi imaju jednaka prava i obaveze.
 5. Članovi Udruženja imaju sljedeća prava i obaveze:
  1. Da biraju i da budu birani u organe Udruženja,
  2. Da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
  3. Da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
  4. Da budu redovno informisani o radu Udruženja i rezultatima rada,
  5. Da učestvuju u aktivnostima Udruženja,
  6. Da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,
  7. Da propagiraju djelatnosti Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,
  8. Da čuvaju i podižu ugled Udruženja,
  9. Da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju,
  10. Da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu,
  11. Da poštuju odredbe definisane Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.
 6. Članstvo u Udruženju prestaje:
  1. Istupanjem člana
  2. Isključenjem člana
 7. Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva. Član koji želi istupiti iz Udruženja dužan je dostaviti pismenu izjavu o istupanju predsjedniku udruženja.
 8. Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe Statuta ili drugih Opštih akata Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju, djeluju protivno ciljevima i interesima Udruženja ili ako narušava ugled Udruženja.
 9. Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruženja mora biti obaviješten o prijedlogu za isključenje, kao i o razlozima zbog kojih se predlaže isključenje. Članu Udruženja se mora ostaviti razuman rok za izjašnjenje o pokrenutom prijedlogu za isključenje iz Udruženja.
 10. Prijedlog za isključenje člana može podnijeti svaki član Udruženja.
 11. Odluku o isključenju donosi predsjednik Udruženja.
 12. Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana, ukoliko je izabran na određenu funkciju, odnosno predstavnika Udruženja.
 13. Član Udruženja koji istupi ili koji je isključen iz Udruženja dužan je izvršiti obaveze prema Udruženju dospjele do dana prestanka članstva.
Kontaktirajte nas:

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search