SekcijaZaHumRep

Plan rada sekcije:

 1. Analiza trenutnog stanja
  Na osnovu registaraa državnih i privatnih institucija koje se bave liječenjem neplodnosti doći
  do podataka koji je broj parova koji traže liječenje zbog problema neplodnosti. Pored toga
  analizirati i uzroke neplodnosti u odnosu na koje bi mogli utvrditi mjere prevencije.
 2. Poduzeti mjere prevencije
  Zdravstvenim prosvjećivanjem populacije reproduktivne dobi ali i adolescanata ukazati na
  probleme seksualno prenosivih bolesti, upoterebe kontrcepcije, namjernog prekida
  trudnoće, seksualnog ponašanja, navika u ishrani i stila života koji utiču na reproduktivno
  zdravlje.
 3. Smjernice za donosenje protokola za dijagnozu uzroka neplodnosti
  Za dijagnozu uzroka neplodnosti potrebno je ujednačavamje stavova ginekologa ili liječnika
  sa kojima parovi prvo dolaze u kontakt. Za ispravnu dijagnozu veoma je vazno uraditi ciljane
  pretrage, uskladiti ih npr. sa fazom menstrualnog ciklusa, napraviti selekciju pretraga za oba
  partnera i sl.
  Savremeni uslovi života ponekad nedopauštaju ceste posjete laboratorijama i ginekoloskim
  ordinacijama, tako da parovi gube i nekoliko mjeseci za prikupljanje određenih ” nalaza”.
  Zbog toga treba predložiti protokole koji bi bili uniformni i na taj način uštedili vrijeme
  pacijenata, smanjili troškove zbog nepotrebnih i ponavljanih pretraga tj. racionalizirali
  dijagnostičke postupke.
 4.  Smjernice za lijecenje neplodnosti
  U skladu sa vec prihvaćenim vodičima preporučenim od strane Evropske asocijacije ESHRE, koja kao vodeća institucija ovog tipa već dugi niz godina donosi vodiče na osnovu ” evidence based medicine” i dobre kliničke prakse, načiniti protokole liječenja parova prema uzroku
  neplodnosti. S tim u vezi predlazem formiranje Konzilijuma koji bi bio sastavljen od subspecijalista humane reprodukcije sa GAK i centara koji se bave liječenjem neplodnosti pogotovo ako se radi o procedurama koje su uključene u ostvarivanje prava iz zdravstvenogosiguranja.
  Zauzeti aktivniji stav vezano za donošenje Zakona o liječenju neplodnosti u vidu organiziranja okruglih stolova, foruma i sl. da bi se potakla javnost ali i politicke strukture na konačno donosenje istog.
  Pored toga na nivou Kantona poboljšati saradnju medu Centrima koji se bave liječenjem neplodnosti kao i sa Ginekološko-akušerskom klinikom, sto se posebno odnosi na MPO. Pod tim podrazumjevam bolju evidenciju o broju načinjenih postupaka, njihovim ishodima, uspješnosti pojedinih Centara što će poboljšati kvalitetu rada u ovoj oblasti a što je od koristi
  ne samo za pacijente nego i za liječnike koji se bave liječenjem neplodnosti.

Sekcija za humanu reprodukciju i endokrinologiju

Voditelj sekcije: prof.dr. Devleta Balić

Kontakt e-mail adresa: devleta.balic@udruzenje-ginekologa.ba

Opis sekcije:

Neplodnost je termin koji označava nemogućnost zanošenja unutar godinu dana kod para koji ima redovne spolne odnose ili unutar šest mjeseci kod žene starije od 35 godina. Učestalost neplodnosti u opštoj populaciji u svijetu je oko 15% i smatra se jednim od uzroka negativnih demogratskih trendova, što u zadnjem desteljeću liječenje neplodnosti stavlja na visoko mjesto prioriteta kod većine razvijenih zemalja. Uzroci neplodnosti su različiti ali se mogu podijeliti u tri skupine: muški faktor (oko 40%), ženski faktor ( oko 40%) i kombinirani uzroci neplodnosti (oko 20%). Neplodnost SZO organizacija tretira kao zdravstveni problem, a kao takva zahtjeva multidisciplinarni pristup ne samo u liječenju, nego i u drugim aspektima tog problema kao što su etički, zakonodavni, psihološki i dr. U zemljama Evrope razlicito je regulisano zakonodavstvo vezano za liječenje neplodnosti osobito kada je rijec o postupcima medicinski potpomognute oplodnje u daljem tekstu MPO) što je vezano za kulturološke različitosti, religiju ali i politiku. Bosna i Hercegovina kao evrospka država zaostaje i za zemljama užeg regiona a i Evrope u primjeni metoda za dijagnostiku liječenja neplodnosti. U zadnjih nekoliko godina na više različitih nivoa, ali i ličnih inicijativa pojedinaca, pokrenute su aktivnosti za donošenje Zakona o liječenju neplodnosti postupcima MPO sto je u proceduri a što predtavlja temelj uređivanja ove oblasti zaštite zdravlja pojedinca ali i društva u cijelini. Tuzlanski kanton vec nekoliko godina učestvuje u participiranju troškova za liječenje neplodnosti što predstavlja značajan napredak i pomoć neplodnim parovima. Međutim i pored toga i dalje postoji potreba uređivanja i planiranja u ovoj oblasti.

Aktuelnosti

Kontaktirajte nas:

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search