Treća obavijest o simpoziju Prvi perinatološki dani UGPTK sa međunarodnim učešćem

Treća obavijest o simpoziju Prvi perinatološki dani UGPTK sa međunarodnim učešćem

  • datumu, vremenu i mjestu održavanja simpozija
  • članovima Organizacionog i Naučnog odbora
  • pozvanim predavačima
  • preliminarnom programu simpozija
  • registraciji i visini kotizacije
  • načinu i dedlajnu prijave sažetaka
  • bodovanju aktivnog i pasivnog učešća
  • smještaju
  • sponzorskim paketima
Kontaktirajte nas:

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search