Izvještaj sa sastanka Predsjedništva Udruženja održanog 26. februara

Izvještaj sa sastanka Predsjedništva Udruženja održanog 26. februara

Dana 26.02. 2021 godine u 17:00, u Hotelu Mellain u Tuzli  održan je sastanak Predsjedništva UGPTK.

Sastanku su prisustovali:

 • Dr Rahimić Hidajet u svojstvu Presjedavajućeg,
 • Dr Bogdanović Gordana i Dr Mahira Jahić u svojstvu podpresjedavajućih,
 • Dr Mladen Mišić,
 • Dr Semin Šabić,
 • Dr Azra Hadžimehmedović,
 • Dr Melika Dervišefendić,
 • Dr Mujo Imširović kao članovi Predsjedništva,
 • Predsjednik nadzornog odbora Dr Azra Blitvić
 • Tehnički sekretar UGPTK Dr Adnan Babović.
  Svoj izostanak su opravdali:
 • Dr Nermina Džibrić,
 • Dr Amra Habibović,
 • Dr Zumra Begić i
 • Dr Ibrahim Zukić.

Nakon pozdravne riječi Dr Hidajet Rahimić – Presjedavajući ovog sastanka predlaže sljedeći dnevni red.

Dnevni red

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Predsjedništva UGPTK koji je održan dana 07.10.2020 godine,
 2. Finansijski izvještaj za 2020 godinu,
 3. Izvještaj o radu za 2020 godinu,
 4. Finansijski plan za 2021 godinu,
 5. Plan rada za 2021 godinu,
 6. Razmatranje odluke o mogućnosti održavanja Skupštine UGPTK spram epidemiološke situacije sa pandemijom Covid -19.
 7. Usvajanje odluke o pomoći aktivnim članovim udruženja u borbi protiv pandemije Covid-19.
 8. Usvajanje odluke o produženju ugovora za za održavanje Web stranice udruženja i vođenju knjigovodstvenih usluga,
 9. Pitanja, prijedlozi i inicijative.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD 1. Zapisnik sa sastanka UGPTK održanog 07. oktobra 2020. je jednoglasno usvojen.

Zapisnik sa sastanka Predsjedništva održanog 07. oktobra

Sastanku su prisustvovali:

 • Dr Rahimić Hidajet u svojstvu presjedavajućeg,
  a prisutni članovi Predsjedništva su:
 • Dr Bogdanović Gordana,
 • Dr Mišić Mladen,
 • Dr Jahić Mahira,
 • Dr Hadžimehmedović Azra,
 • Dr Habibović Amra,
 • Dr Šabić Semin,
 • Dr Dervišefendić Melika,
  a svoj izostanak su opravdali
 • Dr Begić Zumra,
 • Dr Babović Adnan,
 • Dr Imširović Mujo
 • Dr Zukić Ibrahim

Dnevni red

 1. Informacija o primopredaji nadležnosti Predsjednika udruženja Prof. dr med. sci. Dženite Ljuca i Podpredsjednika udruženja Prim.mr.sci dr Hidajeta Rahimića u maju 2020 godine,
 2. Finansijski izvještaj za 2019 godinu, ( prijedlog za Skupštinu UGPTK )
 3. Izvještaj o radu za 2019 godinu, (prijedlog za Skupštinu UGPTK )
 4. Finansijski plan za 2020 godinu, (prijedlog za Skupštinu UGPTK )
 5. Plan rada za 2020 godinu, (prijedlog za Skupštinu UGPTK )
 6. Priprema i određivanje mjesta i datuma Skupštine UGPTK,
 7. Pitanja, prijedlozi i inicijative.
 8. Zahtjev d. o. o. Menproma za povrat doniranih sredstava,

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

AD1. Dr Rahimić Hidajet je upoznao prisutne o dešavanjima koja su predhodila da dosadašnja Presjednica UGPTK Prof. Dženita Ljuca iz privatnih razloga ne može da nastavi da bude Predsjednik UGPTK, nego pozivajući se na Statut UGPTK svoje ovlasti je prenijela na Podpredsjednika UGPTK Prim dr Rahimić Hidajeta, i zaključno sa 30.04.2020 godine je napravljen finansijski presjek i primopredaja ovlasti i pečata UGPTK u prisustvu ovlaštenog Knigovodstvenog servisa E-Centar d.o.o. Tuzla. Nakon toga je 01.06.2020 u Unicredit banci Tuzla depnovan potpis dr Rahimić Hidajeta, te napravljen ugovor o vođenju transakcijskog računa udruženja. Izvještaj je jednoglasno usvojen uz konstataciju da je Prof dr Ljuca Dženita dala znatan doprinos u dosadašnjem radu ovog udruženja.

AD2. Finansijski izvještaj za 2019 godinu je prezentovao Presjedavajući, na osnovu izvještaja koji je napravljen od strane Knjigovodstvenog servisa E-Centar d.o.o. Tuzla, jednoglasno je usvojen uz primjedbu Dr Hadžimehmedović Azre da se provjeri uplata usluga printanje certifikata u iznosu 85,09 km koja je takođe jednoglasno usvojena i da se do održavanja Skupštine predoči Nadzornom odboru udruženja na uvid.

AD3. Izvještaj o radu udruženja je u kratkim crtama obrazložio Dr Rahimić Hidajet i dr Bogdanović Gordana, o aktivnostima povdom nedjelje borbe proti raka grlića maternice, zatim sastanak sa ministarstvom obrazovanja i međunarodnim organizacijama da se iznađu mogućnosti uvođenja predmeta zaštite reproduktivnog zdravlja u obrazovne institucije kako bi se smanjio broj maloljetničkih trudnoća i spolno prenosivih bolesti. Zatim o aktivnostima oko organizacije Prvih perinatoloških dana koji su trebali da se održe na jesen 2019 godine, ali zbog finansijskih i drugih organizacionih problema to se odgodi za proljeće 2020 godine, al se ponovo odustane zbog novonastale epidemiološke  situacije sa Pandemijom Corona virusa. Ovakav izvještaj o radu je jednoglasno usvojen.

AD4. Finansijski plan za 2020 godinu je sačinjen na osnovu prihoda od članarine koja je umanjena zbog dijela članstva koje je samovoljno napustilo udruženje ili je jednostavno samo obustavilo plaćanje članarine. Predloženi finansijski plan za 2020 god., koji je ponudio Dr Rahimić je jednoglasno usvojen.

AD5. Plan rada UGPTK 2020 g, je napravljen na osnovu redovnih aktivnosti koje udruženje po Statutu treba da sprovodi uz dodatak oko organizacije i sprovođenja izbora u organizacionim i rukovodnim tijelima udruženja, kao i sprovođenje aktivnosti spram mjera koje dozvoljava novonastala situacija sa Pandemijom Corona virusom., te da se izbori mogu sprovesti po odluci Predsjednišva UGPTK i njegovim preporukama koje donekle odstupaju od nekih tačaka Statuta UGPTK, a koje će trbati u narednom period da se unesu i zmjene u Statutu na nekoj od narednih Skupština UGPTK.

AD6. Pod ovom tačkom dnevnog reda u raspravi su uzeli učesšće skoro svi prisutni članovi Predsjedništva i iznijeli svoje stavove oko organizacije Izvještajno-Izborne Skuštine UGPTK, te su zauzeli zajednički stav da zbog novonastale situacij sa Pandemijom corona virusa Skupština se održi u Velikoj kongresnoj sali tržnog centra Dramar 06.11.2020 godine sa početkom u 17 00 sati. Dogovoreno je da se pozovu svi aktivni članovi  udruženja koji redovno plaćaju članarinu, njih 48, zatim i oni i koji su iz nekih  razloga prestali da plaćaju u zadnjoj kalendarskoj godini, da izmire svoje obaveze retrogradno i samim tim mogu uzeti učešća u radu same Skupštine, te se pozivaju i oni koji su istupili iz Udruženja da mogu doći da popune ponovo pristupnicu za članstvo, kao i novozainteresovani ginekolozi,  ali na ovoj Skupštini od 06.11. 2020 god, neće imati parvo da glasaju. Isto tako naloženo je Presjedavajućem Dr Rahimić Hidajetu da obavi razgovor sa dosadašnjim konsultantom Udruženja koji je održavao web stranicu udruženja, Semirom Hadžićem, studentom Medicinskog fakulteta, da mu se isplati održavanje web stranice i da nastavi svoj rad u dogovoru sa Predsjedništvom udruženja, kao i da bude koordinator UGPTK i studenata Medicinskog fakulteta. Dr Amra Habibović je prenijela prijedlog iz svoje baze da za novoizabrane rukovodstvo bude Predsjednik i dva podpredsjednika i to da budu zastupljeni po jedno sa UKC Tuzla, jedno iz primarne zdravstvene zaštite i jedno iz private prakse što je jednoglasno usvojeno. Takođe je donesena odluka da Predsjednišvo punudi sljedeće kandidate za novi mandatni period od 4 godine, i to:

 • Za predjednika se predlaže: Dr Rahimić Hidajet
 • Za podpredsjednike se predlažu: Dr Bogdanović Gordana i Dr Jahić Mahira
 • Za tehničkog sekretara se predlaže: Dr Babović Adnan

Za članove Predsjedništva se predlažu:

 • Dr Mišić Mladen
 • Dr Hadžimehmedović Azra
 • Dr Hudić Igor
 • Dr Bogdanović Gordana
 • Dr Jahić Mahira
 • Dr Habibović Amra
 • Dr Mešalić Lejla
 • Dr Ibrahim Zukić
 • Dr Zumra Begić
 • Dr Dervišefendić Melika
 • Dr Šabić Semin
 • Dr Imširović Mujo
 • Dr Džibrić Nermina

Za predsjednika Nadzornog odbora se predlaže Dr Blitvić Azra, a za članove: Dr Nevačinović Enida i Dr Begzudin Ahmetović.

Prijedlog je jednoglasno usvojen i takođe je jednoglasno usvojeno da se za ovaj prijedlog na Izbornoj skupštini glasa aklamacijom, kako bi se olakšao izborni proces i kolege što manje zadržavale zbog same epidemiološke situacije i Pandemije Corona virusom.

AD7. Pod ovom tačkom dnevnog reda donesena je jednoglasno odluka da se udovolji zahtjevu d.o.o. Memprom Tuzla za povrat uplaćenih sredstava u iznosu od 1170,00 km, koji su uplatili kao donaciju za Perinatološke dane koji su se trebali da održe na jesen 2019 g., ili u proljeće 2020 g, a iz tehničkih i drugih organizacionih razloga nisu održani. Nalaže se knjigovodstvenom servisu E-centar d.o.o. Tuzla da kontaktira predstavnike d.o.o. Memprom Tuzla u vezi sa brojem žiro računa na koji će se sredstva uplatiti, a Presjedavajući Dr Rahimić Hidajet da napravi odluku  i ovjeri uplatnicu ispred UGPTK.

AD 2. Izvještaj o radu UGPTK je jednoglasno usvojen.

Izvještaj o radu UGPTK za 2020. godinu 

Rad UGPTK u 2020 godini je bio onemogućen pandemijom Corona virusa tako da bi se održao kontinuitet rada UGPTK, nadležnost Predsjednika UGPTK je prenesena sa Predsjdnice UGPTK Prof. dr Dženite Ljuce na Podpredsjednika Primarijus mr.sci dr Hidajeta Rahimić u maju 2020 godine, koji je sazvao Predsjedništvo UGPTK 12.10.2020 godine na kome su imenovani Predsjednik, dav podpredsjednika, generalni sekretar i članovi Predsjedništva UGPTK, kao I Nadzorni odbor. Pripremila se i Skupština UGPTK za 16.11.2020 godine , koja je trebala de se održi  u Velikoj Sali Dramar tržnog centra u Tuzli, ali zbog pogoršanja epidemiološke situacije i odluke Kriznog štaba da u zatvorenom prostoru može biti samo 30 osoba, odustao se od održavanja iste.

AD 3. Finansijski izvještaj za 2020 godinu je jednoglasno usvojen.

AD 4. Prijedlog plana rada za 2021 godinu je jednoglasno usvojen.

Prijedlog plana rada UGPTK za 2021 godinu:

 1. Sprovosti aktivnosti održavanja izborne Skupštine UGPTK.
 2. Nastaviti aktivnosti na registraciji članstva i njihovoj motivaciji za uzmanje što većeg učešća u radu UGPTK, i izrada ličnih iskaznica za članove UGPTK.
 3. Okupljanje u članstvo i koordiniranje rada i ostalih stručnjaka koji se bave  problematikom prevencije, bolesti i liječenja reproduktivnih organa žene, kao i brigom o rađanju zdravog potomstva.
 4. Organizacija i provođenje edukacije stručnih kadrova u oblasti ginekologije i perinatologije u vidu kurseva, škola, predavanja, seminara i slično u saradnji sa visokoškolskim i naučno-istraživačkim ustanovama i izdavanje licenci za odgovarajuće nivoe edukacije, a u skladu sa propisima Ministrastva zdravstva i Ljekarske komore Tuzlanskog kantona.
 5. Saradnja sa kantonalnim, entitetskim i državnim, kao i drugim organizacijama i predstavničkim tijelima po pitanju organizacije i rada zdravstvene službe, a koja se odnosi na prevenciju, bolesti i liječenje reproduktivnih organa žene, kao i brigu o rađanju zdravog potomstva.
 6. Permanentno raditi na koordinaciji i motivaciji Sekcija UGPTK na sprovođenju njihovih zadatih ciljeva, planova i programa.
 7. Povezivanje sa naučnim i stručnim udruženjima i institucijama u zemlji i inostranstvu, koji imaju direktni ili inderektni značaj za rad UGPTK.
 8. Štampanje naučno-stručnih publikacija za potrebe članstva.
 9. Organizacija stručnih i naučnih skupova o aktuelnim problemima u oblasti ginekologije i perinatologije, kantonalnog, entitetskog, državnog ili međunarodnog nivoa

AD 5. Prijedlog finansijskog plana za 2021 godinu je jednoglasno usvojen.

Prijedlog finansijskog plana za 2021 godinu

Finansijski plan je rađen samo na osnovu ostvarenog prihoda u 2020  godini, jer se isti znos očekuje u 2021 godini, i on bi trebao da iznosi oko 7800,00 KM, to su sredstva koja bi trebala da se ostvare na osnovu redovno uplaćene članarine.

Finansijskim planom je predviđeno:

 1. Održavanje i dorada Web stranice – 1000,00 km.
 2. Kancelarijski materijal – 200, 00 km.
 3. Pomoć u radu sekcija i organizovanja njihovih aktivnosti  4600,00 km.
 4. Organizacija Skupštine i sastanaka Predsjedništva 2000,00 km. (Zakupi sale, putni troškovi, treprezentacija i ostalo ).

AD 6. Pod ovom tačkom dnevnog reda je raspravljano o mogućnostima održavanja godišnje Skupštine UGPTK spram epidemiološke situacije izazvane Pandemijom Corona virusa, te je jednoglasno donešena odluka da se na Web starnici udruženja predoči obrazloženje dosadašnjih aktivnosti i da se aktivni članovi Skupštine UGPTK ( oni koji su izmirili svoje obaveze članarine zaključno sa 31.12 2020 god ) izjasne do 31.03. 2021 godine ako imaju svoje primjedbe na dosadašnji rad UGPTK, te da ih dostave e – mailom tehničkom sekretaru UGPTK ili Semiru Hadžiću koji uređuje i održava Web stranicu UGPTK. To pdrazumijeva i prijedloge za Predsjednika UGPTK, kao i ostale rukovodne strukture UGPTK, koje bi onada bile predočne na Web stranici UGPTK, i svi aktivni članovi UGPTK bi e-mailom mogli da glasaju za prijedloge koji će biti obrađeni i predočeni članstvu na Web starnici, kao i sami rezultati koje bi Skupština UGPTK verifikovala kao konačne za budući rad.

AD 7. Predsjedavajući ovog sastanka Dr Hidajet Rahimić pod ovom tačkom dnevnog reda je  konsultovao  neke od čanova Predsjedništva UGPTK, kao i aktivnim članovima Skupštine UGPTK o mogućoj pomoći članstvu UGPTK u zaštiti od Corona virusa, te su zahtjevi bili različiti, tako da je nastao prijedlog o finansijskoj pomoći članstvu, a da onda svako sebi nabavi ono što mu je naj potrebnije da bi se zaštitio na svom radnom mjestu od Corona virusa. Većinom glasova prisutnih na sastanku je donešena odluka da se svim aktivnim članovim UGPTK koji su zaključno sa 31.12.2021 godine izmirili svoje obaveze plaćanja članarine uplati na njihov žiro račun po 200,00 KM. Onim članovima koji ne žele da plaćaju članarinu ili iz nekih drugih razloga nisu izmirili svoje obaveze za 2020 godinu uplati će se po 100,00 KM. Brojeve žiro računa dostaviti tehničkom sekretaru UGPTK Dr Babović Adnanu na e-mail babovic.adi@gmail.com, ili Knjigovodstveni servis E – centar Sinanović Elvira na e-mail ecentar@ecentar.ba kod koje se nalazi ažurirani spisak plaćanja članarine i koja se zadužuje da po izmirenju dugova do 31.12. 2020 god. Uplati na račun 200,00 KM, u protivnom ako član nije izmirio dug da mu se uplati 100,00 KM na dostavljeni broj žiro račun. Obavezuje se Predsjedavajući UGPTK da na osnovu ovako donešene odluke napravi pismenu formu odluke koja će se dostaviti računovodstvenom servisu i na osnovu koje će isti isplaćivati novčanu pomoć članstvu.

Spisak članova Udruženja ginekologa i perinatologa TK

R.BR. ČLANOVI NAČIN PLAĆANJA
1 ADŽAJLIĆ AMELA  REDOVNO
2 AHMETOVIĆ BEGZUDIN  REDOVNO
3 BABOVIĆ ADNAN  REDOVNO
4 BALIĆ ADEM  GODIŠNJE-dug za 2020
5 BALIĆ DEVLETA  GODIŠNJE-dug za 2020
6 BEGIĆ ZUMRA  GODIŠNJE-dug za 2020
7 BERBIĆ SEJAD  REDOVNO
8 BEREŠ MAJA  REDOVNO
9 BEŠLAGIĆ ŽIGIĆ AZA  REDOVNO
10 BLITVIĆ AZRA  GODIŠNJE
11 BOGDANOVIĆ GORDANA  REDOVNO
12 BRIGIĆ ALMA  REDOVNO
13 BRKIČEVIĆ ELVIRA  REDOVNO
14 CEROVIĆ ANIS  REDOVNO
15 ČAVKUNOVIĆ AHMET  2019/2020 nije plaćeno
16 ČOLIĆ IRMA  sa 10/2019 prestala plaćati
17 ĆERIMAGIĆ HAMDIJA  GODIŠNJE-dug 2020
18 DERVIŠEFENDIĆ MELIKA  8/9-2020 nije plaćeno
19 DERVIŠEVIĆ SEJAD  REDOVNO
20 DRAGOVIĆ JASMINA  REDOVNO
21 DŽIBRIĆ NERMINA  REDOVNO
22 FATUŠIĆ JASENKO  sa 10/2019 prestao plaćati
23 GRGIĆ GORDANA  REDOVNO
24 HABIBOVIĆ AMRA  REDOVNO
25 HADŽIMEHMEDOVIĆ AZRA  REDOVNO
26 HAJDER ELMIRA  GODIŠNJE-dug 2020
27 HALILOVIĆ ELVEDINA  REDOVNO
28 HAMAMDŽIĆ AMER  GODIŠNJE
29 HUDIĆ IGOR  sa 3/2020 prestao plaćati
30 HUJDUROVIĆ DŽEMIL  GODIŠNJE
31 IBRIĆ NEZIR  REDOVNO
32 IDRIZOVIĆ SANDRA  REDOVNO
33 IMŠIROVIĆ MUJO  REDOVNO
34 JAHIĆ MAHIRA  GODIŠNJE-dug 2020
35 JAŠAREVIĆ EDIN  sa 3/2020 prestao plaćati
36 JUKANOVIĆ MUHAMED  REDOVNO
37 KAČAR EMA  REDOVNO
38 KAMERIĆ LEJLA  sa 8/2020 prestala plaćati
39 KAPETANČIĆ NAJDA  2019/2020 nije plaćeno
40 KAPIDŽIĆ MIRELA  REDOVNO
41 LATIFAGIĆ ANELA  REDOVNO
42 LATOVIĆ HAJRO  REDOVNO
43 LJUCA DŽENITA  sa 6/2020 prestala plaćati
44 MAHMUTBEGOVIĆ SENIJA  REDOVNO
45 MANDŽIĆ AMER  sa 3/2020 prestao plaćati
46 MEŠALIĆ LEJLA  ponovo počela plaćati
47 MIŠIĆ MLADEN  REDOVNO
48 MORANKIĆ MELIHA  REDOVNO
49 MUJIĆ ERMINA  GODIŠNJE-dug 2020
50 MUJKANOVIĆ SABIT  REDOVNO
51 MUŠIĆ EMINA  2019/2020 nije plaćeno
52 NEVAČINOVIĆ ENIDA  REDOVNO
53 NIKIĆ SLAVKO  REDOVNO
54 NOVALIĆ RASEMA  REDOVNO
55 OSTRVICA EDIN  sa 6/2020 prestao plaćati
56 RAHIMIĆ HIDAJET  REDOVNO
57 RIZVANOVIĆ MIRZETA  REDOVNO
58 SULEJMANOVIĆ MIRELA  REDOVNO
59 ŠABIĆ SEMIN  REDOVNO
60 ŠABULJIĆ ELVISA  REDOVNO
61 ŠILJEGOVIĆ NARCISA  REDOVNO
62 TERZIĆ ASJA  REDOVNO
63 TULUMOVIĆ AZUR  2020 nije plaćeno
64 ZUKIĆ HARIS  REDOVNO
65 ZUKIĆ IBRAHIM  REDOVNO
66 ZULČIĆ NAKIĆ VESNA  REDOVNO
67 ŽIVANOVIĆ IVANA  REDOVNO
     

AD 8. Donesena je odluka da se potiše Ugovor sa Knjgovodstvenim servisom E – centar d.o.o. za knjigovodstvene usluge za 2021 godinu i sa Semirom Hadžićem o održavanju Web stranice UGPTK pod istim uvjetima kao i za predhodnu godinu.

AD 9. Pod ovom tačkom nije bilo diskusije.

Kontaktirajte nas:

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search