Odluka Predsjedništva UGPTK o dodjeli donacija članstvu radi nabavke zaštitne opreme

Odluka Predsjedništva UGPTK o dodjeli donacija članstvu radi nabavke zaštitne opreme

Na osnovu donesene odluke Predsjedništva UGPTK koja je održana dana 26.02.2021 godine nalaže se Knjgovodstvenom servisu E-centar d.o.o. Tuzla da članovima UGPTK koji su izmirili svoje obaveze plaćanja članarine zaključno sa 31.12.2020 godine uplati na njihov broj žiro računa po 200,00 KM ( dvjesto KM ), a onima koji iz bilo kojih razloga to nisu uradili da im se uplati na njiho broj žiro računa po 100,00 KM ( stotinu KM ).

Uplaćena sredstva na brojeve žiro računa članstva su namijenjena za pomoć članstvu da za svoj svakodnevni rad nabave zaštitnu opremu ili druga sredstava koja su im potrebna  da se što efikasnije zaštite od Corona virusa.

Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja, odnosno održavanja gore navedenog sastanka UGPTK i zadužuje Knjigovodstveni servis E- centar da je sprovede do 31.03.2021 godine.

Na osnovu gore navedene odluke potrebno je da prema dole navedenoj tabeli članovi UGPTK dostave na e-mail E-centra d.o.o. Tuzla svoje brojeve žiro računa i matične brojeve tako da će se izbjeći mogućnost pogreške, a sve uplate će biti uredno oporezovane u poreznoj upravi kao donacije za fizička lica.

E-centar je podnio zahtjev da zdravstvene ustanove pošalju brojeve žiro računa kako bi to olakšalo prikupljanje podataka, međutim sa UKC Tuzla smo dobili odgovor da zbog zaštite podataka nisu u mogućnost dostaviti te podatke, te ćemo trebati da postupimo kako je gore navedeno.

Mole se svi članovi da svoje brojeve žiro računa i matične brojeve dostave do 25.03.2021 god. na e-mail ecentar@ecentar.ba, kako bi račuvodstveni centar mogao da pristupi daljnjoj realizaciji odluke.

R.BR. ČLANOVI IZNOS (KM)
1 ADŽAJLIĆ AMELA  200.00
2 AHMETOVIĆ BEGZUDIN  200.00
3 BABOVIĆ ADNAN  200.00
4 BALIĆ ADEM  100.00
5 BALIĆ DEVLETA  100.00
6 BEGIĆ ZUMRA  100.00
7 BERBIĆ SEJAD  200.00
8 BEREŠ MAJA  200.00
9 BEŠLAGIĆ ŽIGIĆ AZA  200.00
10 BLITVIĆ AZRA  200.00
11 BOGDANOVIĆ GORDANA  200.00
12 BRIGIĆ ALMA  200.00
13 BRKIČEVIĆ ELVIRA  200.00
14 CEROVIĆ ANIS  200.00
15 ČAVKUNOVIĆ AHMET  100.00
16 ČOLIĆ IRMA  100.00
17 ĆERIMAGIĆ HAMDIJA  100.00
18 DERVIŠEFENDIĆ MELIKA  200.00
19 DERVIŠEVIĆ SEJAD  200.00
20 DRAGOVIĆ JASMINA  200.00
21 DŽIBRIĆ NERMINA  200.00
22 FATUŠIĆ JASENKO  100.00
23 GRGIĆ GORDANA  200.00
24 HABIBOVIĆ AMRA  200.00
25 HADŽIMEHMEDOVIĆ AZRA  200.00
26 HAJDER ELMIRA  100.00
27 HALILOVIĆ ELVEDINA  200.00
28 HAMAMDŽIĆ AMER  100.00
29 HUDIĆ IGOR  100.00
30 HUJDUROVIĆ DŽEMIL  100.00
31 IBRIĆ NEZIR  200.00
32 IDRIZOVIĆ SANDRA  200.00
33 IMŠIROVIĆ MUJO  200.00
34 JAHIĆ MAHIRA  200.00
35 JAŠAREVIĆ EDIN  100.00
36 JUKANOVIĆ MUHAMED  200.00
37 KAČAR EMA  200.00
38 KAMERIĆ LEJLA  100.00
39 KAPETANČIĆ NAJDA  100.00
40 KAPIDŽIĆ MIRELA  200.00
41 LATIFAGIĆ ANELA  200.00
42 LATOVIĆ HAJRO  100.00
43 LJUCA DŽENITA  100.00
44 MAHMUTBEGOVIĆ SENIJA  200.00
45 MANDŽIĆ AMER  100.00
46 MEŠALIĆ LEJLA  100.00
47 MIŠIĆ MLADEN  200.00
48 MORANKIĆ MELIHA  200.00
49 MUJIĆ ERMINA  100.00
50 MUJKANOVIĆ SABIT  200.00
51 MUŠIĆ EMINA  100.00
52 NEVAČINOVIĆ ENIDA  200.00
53 NIKIĆ SLAVKO  200.00
54 NOVALIĆ RASEMA  200.00
55 OSTRVICA EDIN  100.00
56 RAHIMIĆ HIDAJET  200.00
57 RIZVANOVIĆ MIRZETA  100.00
58 SULEJMANOVIĆ MIRELA  200.00
59 ŠABIĆ SEMIN  200.00
60 ŠABULJIĆ ELVISA  200.00
61 ŠILJEGOVIĆ NARCISA  200.00
62 TERZIĆ ASJA  200.00
63 TULUMOVIĆ AZUR  100.00
64 ZUKIĆ HARIS  200.00
65 ZUKIĆ IBRAHIM  200.00
66 ZULČIĆ NAKIĆ VESNA  200.00
67 ŽIVANOVIĆ IVANA  200.00
ukupno 11 100,00 KM
porez 1 221,00 KM
ukupno 12 321,00 KM
na računu sa 15.03.2021 16 505,58 KM
ostatak 4 184,58 KM

E-mail na koji se šalju podaci je ecentar@ecentar.ba

Kontaktirajte nas:

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search